Ettevõte tegeleb põhiliselt raamatupidamisteenuse osutamisega.

Lisaks raamatupidamisele oleme valmis klienti aitama ka kirjavahetuse korraldamisel, äriplaanide koostamisel ja mitmesugustes muudes asjaajamisega seotud toimingutes.